703.894.7174

Thiếu Nhi Thánh Thể – Đoàn Anrê Trông

Trưởng Hội Đoàn

Ngày Thành Lập

  • Tháng 9 năm 2010

Mục Đích

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích tổng quát:

1. Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.

2. Đoàn ngũ hoá và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Nền Tảng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

Lý Tưởng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình.

Tôn Chỉ

Tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là:

1. Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rƣớc Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Đồ dƣới sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trƣớc tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12).

2. Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.

3. Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài.

4. Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài.

5. Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.

Lịch Sinh Hoạt

  • Từ 10 tháng 9 tới 13 tháng 5 năm 2016
  • 3:30PM – 5:00PM

Điều kiện tham gia

  • Mọi lứa tuổi!