703.894.7174

Sơ Lược Lịch Sử Giáo Họ

I. Danh Xưng :

Cộng đồng Công Giáo Việt Nam, hiện sinh hoạt tạm thời tại nhà thờ St. Veronica, Chantilly, Virginia, có danh xưng là “Giáo Họ Đức Mẹ La Vang”, trực thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, Viginia.

II. Mục Đích :

Giáo Họ Đức Mẹ La Vang được hình thành với mục đích :

  • Quy tụ các giáo dân người Việt Nam, hiện đang cư ngụ trong Quận Fairfax, Loudoun và những vùng lân cận, nhưng ở xa nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, như : Ashburn, Sterling, Herndon, Chantilly, Centreville, Manassas, South Riding…, sinh hoạt theo truyền thống văn hoá Việt Nam.
  • Giúp các các giáo dân Việt Nam ở những vùng này tham dự các thánh lễ, bí tích và sống đạo một cách tích cực bằng ngôn ngữ mẹ đẻ là Tiếng Việt.
  • Giúp các hội đoàn sinh hoạt thuận tiện, gần gũi và phong phú hầu nuôi dưỡng đời sống đức tin theo truyền thống các Anh hùng tử đạo Việt Nam.
  • Giúp giới trẻ Việt Nam lớn lên trong truyền thống và nền tảng đạo đức Giáo Lý của người Việt, và dạy cho các em tiếng Việt.
  • Đồng thời, Cộng Đoàn dần dần lớn mạnh để trở thành một giáo điểm truyền giáo và trong tương lai gần có thể thành một giáo xứ Việt Nam thể nhân thứ hai, sau giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

III. Lịch sử :

1.    Khởi đầu :

Thể theo niềm khao khát, mong mỏi của giáo dân ở những vùng này, Cha JB Nguyễn Đức Vượng, OP., chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin phép Đức giám mục giáo phận Arlington cho Cộng Đoàn được có thánh lễ bằng tiếng Việt, vào ngày 25/03/2006.  Cùng được mời lên địa phận làm việc về cách thức sinh hoạt của Cộng Đoàn mới này, có sự hiện diện  :

  • Đại diện giám mục – cha Mark S. Mealey (Tổng Đại Diện Đức Giám Mục Arlington), cha Richad Mullin (Giám Đốc Đa Văn Hóa), cha Thomas P. Ferguson (Chánh xứ St. Thomas à Becket)
  • Đại diện giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – cha JB Nguyễn Đức Vượng, OP., và ông Bùi Hữu Thư (chủ tịch HĐMV).
  • Đại diện giáo dân phía Cộng Đoàn mới – anh Nguyễn Hoàng, chị Nguyễn Cindy, bà Nguyễn Liệu, ông Nguyễn Quang.

2.    Hình thành và phát triển :

Thánh lễ đầu tiên cho giáo dân Việt Nam ở vùng này được chính thức cử hành vào dịp lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 4 tháng 6 năm 2006, lúc 7:00 PM, tại nhà thờ St.Thomas A. Becket.

Ban đầu số giáo dân Việt Nam qui tụ chưa nhiều, chỉ khoảng hơn 50 gia đình. Hai thừa tác viên Thánh Thể được cha xứ mời xuống giúp trong thánh lễ là ông Lê Văn Thảo và ông Nguyễn văn Thành. Các bà mẹ phụ trách phần ca đoàn hát lễ trong các Thánh lễ, anh Trần Hữu Phát được mời giúp đệm đàn.  Sau đó, cha Nguyễn Đức Vượng đã mời được nhạc sĩ Văn Duy Tùng về thành lập ca đoàn Thánh Linh, giúp phục vụ trong các cử hành phụng vụ của cộng đoàn.

Cha cựu chánh xứ J.B.Nguyễn Đức Vượng cũng đã xin phép Đức Giám mục đặt tên cho cộng đoàn mới là “CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG”.

Ban Chấp Hành được chọn để làm việc là ông Nguyễn Quang, Bà Nguyễn thị Liệu và anh chị Nguyễn Hoàng. Phần tài chánh được giao cho chị Kim Vân phụ trách.   Sau ba năm sinh hoạt, Ban Thường Vụ Cộng Đoàn được bầu lại với nhiệm kỳ 2009-2011.  Chủ tịch mới là ông Nguyễn hữu Anh, 2 phó nội và ngoại là bà Nguyễn thị Liệu và ông Trần Đức. 

Bên cạnh việc dâng các Thánh lễ bằng tiếng Việt, các nhu cầu sinh hoạt cho giáo dân nói chung và các em nói riêng được dần hình thành.  Ba lớp giáo lý đầu tiên cho các em đã được quí soeurs dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt phụ trách. Gồm các soeur : Sr. Thủy, Sr. Thành Lan, Sr. Thiên Ân, cùng với sự cộng tác của các cô Bạch Tuyết,  cô Anh Thư, ông Nguyễn văn Thành.Đoàn Sinh Thiếu Nhi Thánh Thể cũng ra đời và sinh hoạt vào chiều Chúa Nhật trước thánh lễ do cô Thiên Ân đảm nhiệm.  Sau đó, trường Việt Ngữ được thành lập để dạy cho các em người Việt biết tiếng Việt và nguồn gốc của mình. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo cũng được thành lập.Vì sự gia tăng con số giáo dân rất nhanh, hơn nữa giáo xứ Thomas à Becket sắp trùng tu lại nhà thờ, nên bà Corinne Monogue, tân Giám Đốc Đa Văn Hoá (thay thế cha Mullins), đã thu xếp cho Cộng Đoàn được di chuyển tới Gx. St. Veronica ở Chantilly, vào tháng 3, 2011. Cộng đoàn đã ký kết với cha xứ Hathaway, Gx. St. Veronica trong thời hạn một năm, vào tháng 6 năm 2011; và sẽ được duyệt và gia hạn lại vào tháng 6 năm 2012. Vì lòng khao khát của giáo dân có thêm thánh lễ trong tuần, nên cha xứ Gx. St. Veronica cũng chấp thuận cho cộng đoàn có thêm thánh lễ 7:30 PM Thứ Năm hàng tuần và các lễ buộc. Hợp đồng xử dụng nhà thờ St. Veronica cho các hoạt động mục vụ và sinh hoạt của Cộng Đoàn La Vang được ký kết trong thời hạn một năm, và sẽ được duyệt lại hàng năm. Vào cuối tháng 12 năm 2011, cộng đoàn bầu chọn Ban Thường Vụ mới, nhiệm kỳ 2012-2014. Ông Nguyễn hữu Anh được tái đắc cử chức vụ chủ tịch thêm một nhiệm kỳ, Phó Nội Vụ là anh Nguyễn Hoàng và Phó Ngoại Vụ anh Nguyễn Phi.  Ngày 9 tháng 11 năm 2012, cha J. B Nguyễn Nghiêu, OP. được bổ nhiệm về làm cha phó giáo xứ CTTĐ Việt Nam và kiêm đặc trách Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang. Để đáp ứng nhu cầu của một số giáo dân phải đi làm ngày Chúa Nhật, cha xứ Gx. St.Veronica đã chấp thuận cho Cộng đoàn có thêm thánh lễ 7:00 PM Thứ Bảy hàng tuần. Để phục vụ cho thánh lễ chiều Thứ Bảy, Ca đoàn Đức Mẹ La Vang được thành lập, kể từ đầu năm 2013, với sự cộng tác của chị Lan Nguyễn, ca đoàn trưởng, và chị Kiều Hạnh, ca trưởng.  2014, cha Phêrô Phạm Hương, OP. được bổ nhiệm làm cha xứ CTTĐVN, thay cho cha cựu chánh xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP. Đầu năm 2015, cha xứ bổ nhiệm cha phó Gioan Hoàng Thành Sơn, OP đặc trách Cộng Đoàn La Vang, thay thế cha J.B. Nguyễn Nghiêu, OP.

Với ý mong muốn cho Cộng Đoàn sớm được trở thành một thí điểm độc lập, cha tân chánh xứ Phêrô Phạm Hương, OP đã cho tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2015-2017. Theo Qui Chế của giáo xứ, Ban Thường Vụ gồm 5 thành viên :  Chủ Tịch: ông Đinh Quốc Thịnh, Phó Ngoại Vụ: ông Trần Quốc Tuấn, Phó Nội Vụ: ông Trần Thanh Tùng, bà Nguyễn thị Liệu là Phó Nội Vụ 2, kiêm Thủ Quỹ, và Thư Ký : chị Trần Doãn Thúy Hương.  Bên cạnh Ban Thường Vụ, cha chánh xứ đã bổ nhiệm 5 thành viên trong Ban Tài Chánh: ông Huỳnh văn Trang (Trưởng ban), chị Trần Nga (Phó ban), anh Trần Trung Tín (Thủ quỹ), và chị Ngô Hoa, (Thư Ký), và chị Nguyễn Anh Thư (Thành viên). 

Hiện nay, với con số giáo dân qui tụ ngày càng gia tăng, cộng đoàn có hơn 400 gia đình đã ghi danh. Sinh hoạt của Cộng Đoàn ngày càng nhiều, phong phú và khởi sắc : hàng tuần có thánh lễ 7 giờ vào các chiều Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật. Từ đầu tháng 1, năm 2016, cộng đoàn có thêm Thánh Lễ 2:00 trưa Chúa Nhật.

Các hội đoàn và các thành viên của hội đoàn cũng gia tăng theo sự lớn lên của Cộng Đoàn:

–         Hai ca đoàn: Thánh Linh và La Vang

–         Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

–         Ban Giúp Lễ có gần 20 em

–         Thừa tác viên Thánh Thể : 10 thành viên

–         Hiệp Sĩ Đoàn

–         Phong trào Cursillo, ngành VN tại giáo phận Arlington, được phép di chuyển về sinh hoạt tại Cộng Đoàn

–         Chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ : có hơn 250 em

–         Ban Truyền Thông

–         Ban Kiểm Ngân

–         Ban Thu Ngân

–         Ban Phòng Thánh

–         Ban Phụ Huynh

–         Ban Đọc Sách. 

–         Ban Dâng Của Lễ

–         Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đoàn Andrê Trông

Ngày 1 tháng 8 năm 2017, cha Tôma Phó Quốc Luân, OP, được bổ nhiệm làm đặc trách cho cộng đoàn, thay thế cha Gioan Hoàng Thanh Sơn. Với sự ưng thuận của đa số giáo dân, tháng 3 năm 2018 cha Luân đã chọn những người sau đây làm thành Ban Thường Vụ cho đến hết tháng 5, 2019: anh Nguyễn Hữu Anh – chủ tịch; anh Nguyễn Nhân – phó nội vụ 1; chị Ngô Hoa – phó nội vụ 2 kiêm thư ký; anh Trần Philip – phó ngoại vụ.

Tháng 5 năm 2019, cha Tôma Phó Quốc Luân, OP., cho tổ chức bầu cử Ban thường vụ nhiệm kỳ 2019 – 2021. Kết quả, với số phiếu cao nhất, anh Lý Anh Dũng đã đắc cử trong vai trò tân Chủ tịch Ban thường vụ. Cùng với tân Chủ tịch, các anh, chị sau đây được mời gọi tham gia vào Ban thường vụ nhiệm kỳ 2019 – 2021: chị Hoàng Thục Trinh – phó ngoại vụ; anh Lê Đình Khoa – phó nội vụ; anh Âu Hoài Bắc – thủ quỹ; và chị Ngô Hoa – thư ký.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, quan thầy Cộng Đoàn, luôn phù hộ và hướng dẫn Cộng Đoàn: ngày càng tăng trưởng trong tình thần khiêm tốn, hiệp nhất và bác ái, để sớm có được nơi thờ phượng Thiên Chúa riêng, mang nét văn hoá và truyền thống Việt Nam.