703.894.7174

Hình Ảnh Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – September 15, 2019 Video

Hành hương tại Nguyện Đường Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – May 2019 Hình Ảnh

Thánh Lễ & Hội Chợ Tết CĐMLV February 2019 Hình Ảnh

Diễn Nguyện Thánh Ca – December 9, 2018 Slide Show  Hình Ảnh

Hành Hương miền Trung Đông – September 01, 2018 Slide Show Hình Ảnh Video Production from KoC 16468

Kỷ niệm 10 năm LM Cha phó Quốc Luân July 1, 2018 Hình Ảnh

Mừng Giáng Sinh và New Year – December 30, 2017 Hình Ảnh

Hành Hương Núi Đức Mẹ – September 02, 2017 Slide Show   Hình Ảnh

Tiệc Tạ Ơn Mừng Ngày Thành Lập Giáo Họ – 24/11/2017 Video

Hội chợ Tết mừng xuân Đinh Dậu – 2017 Hình Ảnh 1   Hình Ảnh 2

Tân Hiệp Sĩ KoC 16468 – December 2016 Slide Show  Hình Ảnh

Lễ Bàn Giao Cha Chánh Xứ – October 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Bổn Mạnh Mẹ Lavang August 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Lớp Giáo Lý phát thưởng 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Dâng Hoa cho Mẹ_2016 Slide Show  Hình Ảnh

Thánh Lễ Giao Thừa 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Thánh Lễ Giáng Sinh – CDDMLV 2015 Slide Show   Hình Ảnh

Hành Hương Mẹ Emmitsburg 2015 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Bổn Mạnh CDDMLV 2015 Slide Show   Hình Ảnh

Mẹ Các Sắc Tộc 2015 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ rửa chân CDDMLV 2015 Slide Show  Hình Ảnh

Thánh Lễ Đầu Năm CDDMLV 2014 Hình Ảnh

Feeding The Homeless Franklin Park, DC April 12,2015 – CDDMLV Hình Ảnh

Tiệc Tết Niên CDDMLV_2014 Hình Ảnh

Hội Chợ Tết CDDMLV_2013 Hình Ảnh

Picnic Giáo Họ – August 10, 2019 View Images

LỄ KHAI MẠC HỘI CHỢ TẾT KỶ HỢI 2019 – “TÌNH GIA ĐÌNH” – February 4, 2019 Video

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh – Hoạt Cảnh Noel: December 24, 2018 Slide Show   Hình Ảnh

Ban Thừa Tác Công Bố Lời Chúa – Tĩnh Tâm: Sept. 30, 2018 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Nhậm Chức HSĐ #16468 – July 21, 2018 Slide Show   Hình Ảnh

Hội Chợ Tết ‘Xuân Yêu Thương’ – 2018 Video 1   Video 2   Hình Ảnh

Our Lady of La Vang becomes a mission of the Diocese of Arlington – September 03, 2017 Slide Show   Catholic Herald News   Catholic Diocese of Arlington News

Lễ Giáng Sinh – December 25, 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Trao Khăn Đoàn Andrê Trông – Nov 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Hành Hương Núi Đức Mẹ – September 03, 2016 Slide Show   Hình Ảnh 1 – Hình Ảnh 2

Tân & Tái nhiệm Thừa Tác Viên-CĐMLV 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Mẹ Các Sắc Tộc 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Rửa Chân 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Lá CDDMLV 2015 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Tết niên CDDMLV 2015 Slide Show   Hình Ảnh

Ca Đoàn Thánh Linh- CDDMLV – Trại Hè 2014 @ Yorktown, VA Hình Ảnh   Hình Ảnh 2   Video

Lễ mừng Bổn Mạng CDDMLV 2014 Hình Ảnh

Hành Hương Miền trung Đông Mẹ Emmitburg 2014 Hình Ảnh

Lễ Lá CDDMLV 2014 Hình Ảnh

Hoạt cảnh Giáng Sinh CDDMLV 2013 Hình Ảnh

Hành Hương Mẹ Emmitburg 2013 Hình Ảnh

Hành Hương Miền Trung Đông – August 31, 2019 Hình Ảnh

HỘI CHỢ TẾT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG – February 2019 – SBTN Video

Tiệc Gây Quỹ Phát Triễn Giáo Họ Lavang Virginia – September 14, 2018 Video

Lễ Ngân Khánh 25 Năm LM Giuse Trần Trung Liêm – May 28, 2018 Hình Ảnh

Giáo Họ LaVang Mừng Trung Thu 2017 Slide Show   Hình Ảnh

Lễ Đầu Năm Dương Lịch – January 01, 2017 Slide Show   Hình Ảnh

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh đêm 24 tháng 12, 2017 Hình Ảnh

Lễ Nhậm Chức Cha Chánh Xứ CTTDVA – November 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Giáo Lý Viên September 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Kỷ Niệm 10 năm thành lập CDDMLV 2016 Slide Show   Hình Ảnh    Văn nghệ   Slide Show 2   Hình Ảnh 2

Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh – 2016 Slide Show   Hình Ảnh

Hội chợ Tết mừng xuân Bính Thân – 2016 Hình Ảnh   Slide Show do BCT   Hình Ảnh do BCT

Diễn Nguyện Thánh Ca Giáng Sinh – 2015 Slide Show   Hình Ảnh

Hè Picnic CDDMLV 2014 Hình Ảnh

Hành Hương Mẹ Emmitsburg 2014 Hình Ảnh

Rước Lễ Lần Đầu CDDMLV 2014 Hình Ảnh

Lễ các Sắc Tộc Manassas 2014 Hình Ảnh

Mẹ các sắc Tộc CDDMLV 2014 Hình Ảnh

Lễ Bổn Mạng CDDMLV 2013 Hình Ảnh

Mẹ các sắc Tộc 2013 Hình Ảnh

Thánh Lễ Đầu Năm CDDMLV 2013 Hình Ảnh

Tiễn Cha Cựu Chánh Xứ Đức Vượng CDDMLV_2013 Hình Ảnh