703.894.7174

Hội Cać Bà Mẹ Công Giáo

I/ Lịch sử thành lập HCBM  

Trên thế giới

 Vào ngày 1 tháng 5 năm 1850 tại thành phố Lille, bà Bilhem cùng một số các bà mẹ gia đình cùng nhau hội họp để quyết định mỗi ngày đọc một kinh dâng lên Đức Mẹ có y giao phó con cái mình dưới bàn tay bảo trợ vạn năng của Mẹ . Bà là hội trưởng đầu tiên của Hội tại thành Lille, rồi tại Ba Lê . Cha Theodore Ratisbonne thấy những hiệu quả lớn lao trong công việc cầu nguyện này nên Ngài đă viết thư xin Đức Thánh Cha Pio IX cho phép được lập thành Tổng Hội.ngày 11 tháng 3 năm 1856. Trụ sở của Tổng Hội được đặt tại nhà nguyện Dòng Đức Mẹ Sion so 21 Rue Notredame des Champs, Paris. Cha Ratisbonne là Tổng Giám Đốc và do các tu sĩ dòng Đức Mẹ Sion điều khiển. Từ bây giờ HCBM mở rộng và phát triển không chỉ trong các địa phận nước Pháp mà lan tràn vào tất cả các nước Công Giáo trên thế giới

Tại Cộng đoàn Đức Mẹ Lavang

Sau khi đã hoàn thành việc thiết lập Cộng đoàn Đức Mẹ Lavang  , cha cựu chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng cho thành lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo vào dịp lễ Thánh nữ Monica ngày 27 tháng 8 năm 2006 ngày lễ bổn mạng của HCBM với 13 chị hội viên .Từ đó cộng đoàn trở nên sống động hơn vì có các sinh hoạt của HCBM .

II/ Mục đích của HCBM

Mục đích của hội là gia tăng các ân sũng cho cảc Bà Mẹ Công Giáo . Để đạt mục đích ấy, lòng các Ba Me phải kết hợp với trái tim vẹn sạch Đức Bà Maria cùng nhau chung hiệp các nguyện vọng, các âu lo, các lời cầu khẩn để xin Chúa xuống phước lành cho con cái và gia đình.

III/ Các Ân sũng được hưởng

– Đức Giáo Hoàng ban cho ơn đại xá trong ngày vào hội

– Hưởng nhờ lời cầu nguyện của các bà mẹ trong địa phận và trên toàn thế giới, cùng thông công những việc lành của Dòng Đức Mẹ Sion bên Pháp

– Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh và ơn Toàn xá trong giờ làm tử khi không thể xưng tội và rước lễ được miễn là hết lòng ăn năn tội

– Ơn tiểu xá mỗi lần dự hội hằng tháng

– Ơn tiểu xá mỗi ngày 1 lần khi đọc kinh riêng của hội

-Tòa thánh ban ân xá cho HCBM mãi mãi

IV/ Sinh hoạt của HCBM

Hiện nay HCBM có 45 chị hội viên tham gia vào các hoạt động :

1/ Hoạt động tông đồ

– Hop mỗi tháng một lần trước thánh lễ 7 giờ tối chủ nhật đầu tháng, phụ trách phần phụng vụ trong Thánh lễ .

– Chầu Mình thánh Chúa sau Thánh lễ 7 giờ tối thứ bẩy đầu tháng

– Rước Đức Mẹ đến gia đình hội viên đọc kinh vào các ngày lễ được Đức Giáo Hoàng chỉ định hưởng nhờ ơn đại xá

– Tĩnh tâm vào ngày lễ Thánh Nữ Monica bổn mạng của hội vào cuối tháng 8 cũng là ngày cử hành nghi thức gia nhập hội cho các hội viên mới

– Tham gia các chương trình hành hương của giáo xứ CTTD, của Miền Trung Đông Hoa kỳ tại núi Đức Mẹ Emitsburg và các chương trình hành hương của địa phận tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội DC

– Dạy giáo lý, rước cha giúp kẻ liệt và giúp họ trong giờ sau hết

– Nuôi chủng sinh nghèo

2/ Hoạt động xã hội

 Thăm viếng các gia đình lâm nạn đau khổ , các viện dưỡng lão…

 Giúp đỡ các gia đình túng thiếu ,  các trẻ em khuyết tật …

V/ Hội viên gia nhập HCBM

Các bà đã lập gia đình, đặc biệt là các bà mẹ trẻ và quý chị chuẩn bị hôn nhân xin mời ghi tên vào hội để trở nên những người vợ đảm đang , những người mẹ thánh thiện gương mẫu điều khiển con thuyền gia đình đến chốn bình an

Muốn tìm hiểu thêm chi tiết va ghi danh vào HCBM, xin liên lạc :

Bà Cathy Quách dt 703-282-6517 e-mail [email protected]