703.894.7174
lavang@cttdva.com
Tin Tức Giáo Họ

Một Số Ngày Xin Lưu Ý

* Chúa Nhật (Ngày 5 tháng 4): Lễ Lá
* Thứ năm Tuần Thánh (Ngày 9 tháng 4): Lễ Tiệc Ly
* Thứ sáu Tuần Thánh (Ngày 10 tháng 4): Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
* Thứ bảy Tuần Thánh (Ngày 11 tháng 4): Vọng Phục Sinh
* Chúa Nhật Phục Sinh (Ngày 12 tháng 4): Mừng Chúa sống lại

Đọc Thêm
ĐTC Phanxicô

Phúc Cho Ai Biết Than Khóc Vì Thống Hối Lỗi Lầm

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta đã bắt đầu hành trình học hỏi các Mối Phúc và hôm nay chúng ta tập trung vào Mối Phúc thứ hai: Ai khóc lóc, ấ y là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Nỗi đau nội tâm
Trong tiếng Hy Lạp mà Tin Mừng được viết, Mối Phúc này được diễn tả bằng một động từ không ở thể thụ động - thực tế, những người được chúc phúc không phải chịu đựng sự than khóc này - nhưng động từ ở thể chủ động: "họ than khóc".

Đọc Thêm
Sống Trong Ân Sủng

Tin Cậy Chúa Giê-Su Cho Sự Tha Thứ

Chúng con luôn sống trong ân sủng và tin cậy vào sự tha thứ của Chúa Giê-Su Kitô.

Đọc Thêm
Tin Tức Giáo Phận

Thông Tin Giáo Phận Về Dịch Coronavirus

Ngày Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020 Đức Cha Burbidge, đã thông báo như sau để đáp ứng những phát triển mới về cuộc khùng hoảng vì vi khuẩn corona, với việc tạm ngưng tất cả các Thánh Lễ công cộng trong Giáo Phận cho đến khi có chỉ thị mới. Sau đây là nguyên văn thông cáo:

Anh chị em trong Chúa Kitô,

Xin anh chị em biết rằng tôi rất ý thức về sự lan tràn và những ưu tư ngày càng gia tăng đang có ảnh hưởng đến anh chị em. Nhiều người đã đang làm việc ở nhà bằng phương tiện viễn thông, các trường học đã đóng cửa, các chuyến đi bị hạn chế, và chúng tôi đã có những biện pháp hết sức cẩn trọng để giảm thiểu việc lan tràn vi khuẩn corona trong các giáo xứ, trường học, các chương trình mục vụ và bác ái.

Đọc Thêm

Tin Tức Mới Của Giáo Họ

Cha Đặc Trách dâng Lễ Lá, Ngày 5 tháng 4 Lễ Lá, Ngày 5 tháng 4 Cha Đặc Trách gởi lời chia sẽ mục tử đến phụ huynh và các em trong Giáo Họ Video lời chia sẽ mục tử Cha Đặc Trách dâng Thánh Lễ Chúa Nhật V Muà Chay năm A Video thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay năm A Cha Đặc Trách gởi thư kêu gọi đóng góp qua hệ thống Faith Direct Thư kêu gọi đóng góp qua Faith Direct Cha Đặc Trách gởi lời chia sẽ mục tử đến phụ huynh và các em trong

Đọc Thêm