703.894.7174
blankblank
Thông Tin Giáo Họ

Một Số Ngày Xin Lưu Ý

* Ngày 24 tháng 11 (thứ 3): Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
* Ngày 26 tháng 11 (thứ 5): Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day), 12pm và 2pm
* Ngày 29 tháng 11 (CN): Chúa Nhật I mùa Vọng

Ngày hôm nay: 25 November, 2020

Đọc Thêm
ĐTC Phanxicô

Phúc Cho Ai Biết Than Khóc Vì Thống Hối Lỗi Lầm

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta đã bắt đầu hành trình học hỏi các Mối Phúc và hôm nay chúng ta tập trung vào Mối Phúc thứ hai: Ai khóc lóc, ấ y là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Nỗi đau nội tâm
Trong tiếng Hy Lạp mà Tin Mừng được viết, Mối Phúc này được diễn tả bằng một động từ không ở thể thụ động - thực tế, những người được chúc phúc không phải chịu đựng sự than khóc này - nhưng động từ ở thể chủ động: "họ than khóc".

Đọc Thêm
Sống Trong Ân Sủng

Tin Cậy Chúa Giê-Su Cho Sự Tha Thứ

Chúng con luôn sống trong ân sủng và tin cậy vào sự tha thứ của Chúa Giê-Su Kitô.

Đọc Thêm
Tin Tức Giáo Phận

Thông Tin Giáo Phận Về Dịch Coronavirus

Ngày Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020 Đức Cha Burbidge, đã thông báo như sau để đáp ứng những phát triển mới về cuộc khùng hoảng vì vi khuẩn corona, với việc tạm ngưng tất cả các Thánh Lễ công cộng trong Giáo Phận cho đến khi có chỉ thị mới. Sau đây là nguyên văn thông cáo:

Anh chị em trong Chúa Kitô,

Xin anh chị em biết rằng tôi rất ý thức về sự lan tràn và những ưu tư ngày càng gia tăng đang có ảnh hưởng đến anh chị em. Nhiều người đã đang làm việc ở nhà bằng phương tiện viễn thông, các trường học đã đóng cửa, các chuyến đi bị hạn chế, và chúng tôi đã có những biện pháp hết sức cẩn trọng để giảm thiểu việc lan tràn vi khuẩn corona trong các giáo xứ, trường học, các chương trình mục vụ và bác ái.

Đọc Thêm

Tin Tức Mới Của Giáo Họ

Hủy Bỏ Buổi Ca Nhạc “Tiếng Hát Tạ Ơn” Vì hoàn cảnh các chuyến bay có thể bị thay đổi, có thể ca sĩ Thiên Tôn không bay tới được, và vì nhiều người vẫn chưa an tâm trong tình trạng Covid - nên giáo họ xin huỷ bỏ chương trình Tiếng Hát Tạ Ơn, dự định vào ngày 27 tháng 11 này.  Xin cáo lỗi những ai đã ghi danh đến tham dự.  Cũng xin cảm ơn rất nhiều những ân nhân tặng hiện kim cho giáo họ nhân dịp Lễ Tạ Ơn.  Tất nhiên là giáo họ sẵn

Đọc Thêm